Rätt smörjning är en konst

En genomsnittlig maskin har cirka 20 smörjpunkter att underhålla. Sköts inte smörjningen med rätt intervall, rätt mängd fett och rätt smörjmedel kan ett haveri bli följden – med allt vad det innebär av produktionsstopp, dyra reparationer och intäktsbortfall. Rätt smörjning är en konst. Den 3 oktober ägnar vi därför en hel dag åt just detta.

Partnerpaket

  • Din logo på ALLA marknadsföringsannonser
  • Möjlighet till give-aways till deltagarna
  • Din logo exponeras i specifika e-utskick som når ovannämnda målgrupp
  • Din logo i programmet som delas ut till alla deltagare
  • Ståbord under seminariet i direkt anslutning till lunch och kaffe- och mingelpauser med möjlighet att presentera era produkter/tjänster
  • Deltagarlista med kontaktuppgifter
  • 3 konferensbiljetter

Kontakta oss för mer information om partnerpaket!

Mats Irstam
073-682 53 07
mats.irstam@mentoronline.se

Carl Gustafsson
070-854 99 10
carl.gustafsson@mentoronline.se

Arrangörer

Partner