Rätt smörjning är en konst

En genomsnittlig maskin har cirka 20 smörjpunkter att underhålla. Sköts inte smörjningen med rätt intervall, rätt mängd fett och rätt smörjmedel kan ett haveri bli följden – med allt vad det innebär av produktionsstopp, dyra reparationer och intäktsbortfall. Rätt smörjning är en konst. Den 3 oktober ägnar vi därför en hel dag åt just detta.

Program

09.00 – 09.30 Registrering

09.30 – 09.40 Välkommen

09.40 – 10.20 Mats Norling, Europafilter
Vad är ren olja och vad betyder det för dig?

– Vilka olika typer av föroreningar finns?
– Vilka konsekvenser kan de skapa?
– Hur upptäcker man dem och vilka analyser kan man begära?
– Hur löser man problemet som inte syns?

10.20 – 10.40 Göran Gustafsson, Preem
Upphandling, driftsättning och underhåll av smorda maskiner/smörjsystem.
– Några saker att tänka på vid upphandling som underlättar underhållet
– Rengöring genom sköljning
– Initialsmörjning
– Underhåll av smörjsystem
– Några exempel från verkligheten

10.40 – 11.10 Fika

11.10 – 11.35 Rickard Jansson, Exova Materials Technology
Regelbunden oljeanalys ger insikt i maskinens och oljans tillstånd – för ökad driftsäkerhet

11.35 – 12.00 Nils Myers, Idhammar
Dags för smörjning med oljor att ta plats!
Olja är en kemikalie som många anser vara något som katten har släpat in. Ett nödvändigt ont som orsakar en mängd problem. Problemen är i första hand läckage och därmed nedsmutsning av maskinens yttre och inre miljö. Att arbeta med oljor är förutom smutsigt, ohälsosamt även ett lågstatusarbete som förmodligen är bland de sämst betalda tjänsterna på företaget. Vi kan kort konstatera att arbete med oljor är ett riktigt skitjobb! Min mission är att höja intresset för tribologi genom kunskap och insikt.

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.25 Roger Persson, Volvo
Betydelsen av att välja rätt smörjmedel, det vill säga rätt viskositet.

13.25 – 13.50 Richard Wolffelt, Tribologen
Hur lyfter man smörjunderhållet till nya högre nivåer?
Richard kommer visa ett upplägg innehållande både utbildning i Tribologi och ett par olika programvaror för att lyfta smörjunderhållet. Därigenom görs arbetet både modernare och intressantare så att arbetet både respekteras och uppfattas som ”viktigt” av samtliga medarbetar. Tillsammans skapar vi då ”smörjlyftet”…

13.50 – 14.20 Fika

14.20 – 14.45 Lars Arvidsson, VPdiagnose
Lackproblemet. Orsak och Konsekvens.
Orsakerna kan ju härledas tillbaka till 60-talet och som vanligt är det INGEN på användarsidan som gör/har gjort en konsekvensanalys under hela den tiden dvs snart 60 år.

14.45 – 15.20 Patrik Berntsson, Klüber Lubrication Nordic A/S,
Increasing Efficiency
Klüber Efficiency Support – Ett koncept för ökad effektivitet med innovativa tribologiska lösningar

15.20 – 15.45 Joakim Selin, G.A. Lindberg ChemTech AB
PFPE och andra högprestanda smörjmedel, för längre omsmörjningsintervall och mindre stopp.

15:45 – 16:05 Jens Hardell, Luleå tekniska universitet
Smörjteknik – forskning och utbildning
Forskning inom tribologi är både vetenskapligt utmanande och samtidigt av mycket stor vikt för industriell utveckling, ökad energieffektivisering och bättre resursanvändning. Ett urval av viktiga resultat från tribologiforskningen vid Luleå tekniska universitet och exempel på hur dessa har lett till förbättrade produkter och processer kommer att presenteras. En översikt av universitetsutbildning och kurser inom tribologi kommer också att ges.

16:05 – 16:15 Summering

Moderator: Nils Myers, Idhammar

Partnerpaket

  • Din logo på ALLA marknadsföringsannonser
  • Möjlighet till give-aways till deltagarna
  • Din logo exponeras i specifika e-utskick som når ovannämnda målgrupp
  • Din logo i programmet som delas ut till alla deltagare
  • Ståbord under seminariet i direkt anslutning till lunch och kaffe- och mingelpauser med möjlighet att presentera era produkter/tjänster
  • Deltagarlista med kontaktuppgifter
  • 3 konferensbiljetter

Kontakta oss för mer information om partnerpaket!

Anders Arehag
073-682 53 78
anders.arehag@mentoronline.se

Mats Irstam
073-682 53 07
mats.irstam@mentoronline.se

Mathias Gustafson
042-490 19 75
mathias.gustafson@mentoronline.se

Arrangörer

Partner